آرای صادره این هفته از فدراسیون؛ بالغ بر سه میلیارد

ساعاتی پیش کمیته های تعیین وضعیت بازیکنان و اخلاق فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه اعلام کرد. به گزارش “ورزش سه”، به سنت هفته های قبل برخی کمیته های فدراسیون فوتبال به اعلام برخی آرای خود درباره پرونده های حاضر در فدراسیون اقدام کردند و جالب اینکه مجموع آرای صادره از سوی این دو کمیته برای پرونده های مورد نظر مبلغی بالغ بر سه و نیم میلیارد ریال و دقیقا 3.656.500.000 ریال است. مجموع آرای صادره به شرح زیر است: * در پی شکایت مسعود حق جو از باشگاه گل ریحان البرز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 950 میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 19 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. *با توجه به شکایت فرزاد حمیدی از باشگاه شهرداری ارومیه، این باشگاه به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست. *در پرونده شکایت محمدرضا پورمحمدی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین درخصوص الباقی خواسته، دعوا خواهان مردود اعلام می گردد. *در پی شکایت ابوالفضل بابادی عکاشه از باشگاه کارون اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت درخصوص خسارات هزینه دادرسی با عنایت به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست. *با توجه به شکایت هادی دغاغله از باشگاه کاروند اروند خرمشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم و درخصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نمی باشد. آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. * علاوه بر آرای بالا کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ایران نیز در خصوص جمال خدایی درویش بقال مدیر مدرسه فوتبال ستارگان آبی پارس قطعیت یافته و نامبرده به هجده ماه محرومیت از فعالیت در حوزه فوتبال پرداخت جریمه نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال محکوم شده است. بر این اساس از هرگونه فعالیت رسمی وی در حوزه فوتبال، شرکت در مسابقات و ورود به ورزشگاهها جلوگیری به عمل می آید.

منبع : ورزش سه